Marka sözcüğü eski Nors dilinde, “yakmak” anlamına gelen ve o zamanlardan günümüze değin hayvancılık yapan köylülerin mallarını diğerlerinden ayrıştırmak için teknik olarak hayvanları dağlayarak tanımlama edimine göndermede bulunan brandr sözcüğünden türetilmiştir. Marjaların en önemli işlevi ürün veya hizmeti tanımlamaktır.

Ürünler fabrikada, markalar ise zihinlerde üretilir. — Ogilvy

Marka imajı, markaya ilişkin tüketicinin zihninde yer alan algılar toplamıdır. Markanın güçlü ve zayıf noktaları, olumlu ve olumsuz yönleri gibi algılar bir araya gelerek marka imajını oluşturur. Ürünün paketi, reklamı, kurumsal kimlik, ürüne ilişkin izlenimler, deneyimler, duygu ve düşünceler yoluyla insanların zihninde oluşan çağrışımlar da marka imajının oluşumunda etkilidir. Marka imajı daha tipik ve spesifik bir ürünü niteler. Markanın kıymetli olmasındaki esas unsur, bireyin onu duygusal eksende değerlendirmesidir. Bir şirket indirim yapmak yoluyla fiyat avantajı kazanabilir, fakat yarattığı duygusal farkla sonsuza kadar tüketiciden ilave ödeme yapmasını talep edebilir. Tüketici temelli sadakat, rekabete karşı hassasiyeti azaltır ve mevcut müşterileri koruyarak ve örgüte yeni müşteriler kazandırarak satın alma edinimi acısından kaldıraç etkisi oluşturur.

Marka imajı, pazarlamanın 4P’si(product-ürün, price-ücret, place-yer, ve promotion-tutundurma) kullanılarak hedef pazarın arzu ve ihtiyaçlarıyla uyumlu hale gelmeye yönelik çabalardır. Bu faktörlerin başarılı birlikteliği, markanın gücünü sadakatin düzeyini ya da markaya yönelik müşterilerin olumlu duygular beslemesini belirler.
İmaj, markadan daha önemli değildir fakat, imaj olmadan da marka önemsizdir. Tüketiciler markaları imajlarına göre değerlendirirler ve bu değerlendirmeye göre tüketim kararını verirler. Marka imajı aslında markanın değil tüketicinin gerçeğidir. Markaya güven, ve markadan müşterinin elde ettiği tatmin, maksimize edildiğinde marka değerli olarak algılanacaktır. Markaların imajı, tüketici değerlendirmesinin bir yansımasıdır ve tüketici kendine yakın hissettiği ölçüde markaya değer vermektedir.

Kaynak:
İmaj Yönetimi
Reklam Teorileri

(Visited 264 times, 1 visits today)

Bu bloga email adresiniz ile abone olabilirsiniz. Böylece her yeni yazı yazıldığında eposta yoluyla bildirim alırsınız.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir